2017 - 19a ALP-ADRIA KONFERENCO

 

 

 

TEMO:   130 jaroj de Esperanto- Movado, 100 jariĝo de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj Alp-Adriaj regionoj.

Denove esperantistoj el la regiono de ALPADRIO renkontiĝas, kaj estos la 19a Konferenco, ĉi-jare en Slovenio, urbo Brežice.

La temo estas dediĉita al nia Ludoviko Lazaro Zamenhof, iniciatinto de la internacia lingvo esperanto, kies 100-jaran datrevenon de la morto ni rememoros en tiu ĉi 2017 ankaŭ laŭ la instigo de UNESCO.

La programo startos sabaton la 22an de aprilo je la h. 10 per oficiala malfermo, kun salutoj de aŭtoritatoj, urbestro de Brežice kaj grupaj reprezentantoj.

ESPERANTO-RONDO DE ALP-ADRIO  -  Kunordiga Centro: TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO

Via del Coroneo 15 - 34133 TRIESTE - Italio

Tel. kaj fakso : 0039 – 040350093   0039 - 331-4805706   e-poŝto: esperantotrieste@yahoo.it                Sekretario: Edvige Tantin Ackermann  -  nored@tiscali.it

19a  ALP-ADRIA ESPERANTO - KONFERENCO

22 – 23.04.2017 BREŽICE - SLOVENIO

Ĝenerala asembleo de la esperantistaro de ALP-ADRIO

22.04.2017 /  h. 16.30  -  Saloneto en Gastejo Santa Lucia

TAGORDO

1) Raporto pri la antaŭa asembleo

2) Raportoj pri agadoj faritaj fare de la grupoj kaj unuopuloj

3) Respondeculoj pri la diversaj regionoj de Alp-Adrio: nomoj, adresoj, fakso, e-poŝto

4) Proponoj por agado ĝis la venonta Konferenco

5) 20a Konferenco: kie, kiam, kia temo

PREPARU VIN !

 

 

2015 - 18a ALP - ADRIA KONFERENCO

 

Temo: ADRIATIKA MARO, MARO DE MEZEŬROPO