ZAMENHOF - TAGO 2016

MARIBOR - SLOVENIO

10 an de decembro, Esperanto Societo Maribor

h. 12 -  Mestne četrti Center, Meljska 37, Maribor

Programo:

- Bartolomeo Laker prezentos  “Monda vojaĝanto kaj verkisto: Alma Karlin Maximiliano".

- Vinko Ošlak prezentos la libron: Doberdò (Doberdob) dello scrittore Lovro Kuhar tradukita en Esperanto.

Sekvos bufedo en amika etoso.

 

TRIESTE -  ITALIO

13an de decembro

Triesta Esperanto-Asocio invitas al celebrado de la ĉijara Zamenhofa Tago

Mardon, la 13an de decembro je la horo 17

En la sidejo en Trieste – via del Coroneo 15, 3a etaĝo

Programo:

- omaĝo al Zamenhof kaj prezento de gastoj kaj programo – Edvige Ackermann
- Lerni Esperanton per la Kurso en DUOLINGO - Peter GRBEC - Koper/Slovenio
- Pri Esperanto - Mian Salam SHANY - Pakistano
- Esperanto en Slovenio -Ostoj KRISTAN - Ljubljana/Slovenio
- Pri Tago de la libro: Eldonado kaj Dokumenta Centro - Josip PLEADIN – Đurđevac/Kroatio
Sekvos libera parolado en amika internacia etoso kaj eta bufedo.

 

LJUBLJANA - SLOVENIO
17an de decembro

Esperanto-Societo Ljubljana (ESL) kaj Slovenia Esperanto-Ligo (SIEL) invitas al la solenaĵo kaj kuniĝado okaze de la 157-a datreveno de la naskiĝo de L.L. Zamenhof kaj al honorigo de la Tago de Esperanto-libro kaj de la Tutmonda tago de homaj rajtoj.

sabaton, la 17an de decembro 2016 je la 10-a horo
en la salono en la strato Štefanova 11, Ljubljana

Jen la programo:
1. Alparolo de la prezidanto de SIEL – Janez ZADRAVEC
2. Traduko en la slovenan lingvon de la hungara popolkanto Zime-zum el Esperanto (Hundo estas bona besto de Paŭlo Balkanyi) –  JANEZ JUG
3. Poemo de Ivana Vatovec: Jaz vem  ( Mi scias),  deklamas ANTON MIHELIČ
4. Manuskripto de la pliampleksigita Slovena - Esperanta vortaro de Mica Petrič  –  JANEZ JUG
5. Traduko de la poemo de Oton Župančič: Veš poet svoj dolg  (Ĉu ŝuldon scias vi, poet'? ), esperantigis kaj deklamas TOMAŽ LONGYKA
6. Poemo de Ivana Vatovec: Bela krajina (Blanka pejzaĝo) –  deklamas RENEJA MIHELIČ
7. Poemo de Slavko Janevski en Esperanto (tradukis Božidar Vančik): Amon por la amo,

deklamas NIKA ROŽEJ
8. Poemo de Tibor Sekelj: Je kies nomo? (el la libro Kolektanto de ĉielarkoj)

komuna legado laŭ la instigo de ILEI okaze de la Tago de Esperanto-libro
9. Honore al Bob Dylan (eseo en Esperanto pri la slovena traduko de la kanto

Blowing' in the wind, – TOMAŽ LONGYKA
10. kaj eble ankoraŭ muzika surprizo.

La renkontiĝon ni daŭrigos per libera diskutado, kuniĝado, manĝetado kaj babilado. Eblos ankaŭ aĉeti esperantan literaturon el la stoko de la Slovenia Esperanto-Ligo kaj pagi la membrokotizojn.
Ni afable invitas ĉiujn membrojn de Esperantaj organizaĵoj kaj samideanojn el Slovenio kaj el najbaraj landoj. Bonvolu inviti ankaŭ viajn geamikojn kaj gekolegojn kaj tiujn, kiuj eble ne scios pri nia invito.
Slovenia Esperanto-Ligo                                                                  Esperanto-Societo Ljubljana

 Prezidanto:                                                                                         Prezidantino:
 Janez Zadravec                                                                                  Nika Rožej

 

RIJEKA - KROATIO
19-an de Decembro

Esperanta Societo Rijeka invitas al celebrado de la Zamenhofa tago

je la 19-a horo  ĉe la sidejo en Blaža Polića 2/I, Rijeka.

Sekvos eta bufedo en amika etoso.

ZAMENHOFA TAGO 2016 EN TRIESTE

ZAMENHOFA TAGO EN LJUBLJANA